Welkom op de website van

Willewiis Logopedie & Dyslexie

 

 

 

 

 

Per 9 juli 2022 heeft Logopediepraktijk Willewiis de behandelingen van Logopediepraktijk Harlingen overgenomen.  

 

Wij zijn een veelzijdige logopedie praktijk en geven logopedie aan kinderen en volwassenen. Dit betreft het behandelen van taalstoornissen, articulatieproblemen, problemen in de sensorische informatieverwerking, stemproblemen, schisis, stotteren, afwijkend mondgedrag, afasie, dysarthrie, lees- en spellingsproblemen en (ernstige) dyslexie.

 

 

 

 

Wees welkom!