Hieronder vindt je de links naar organisaties, praktijken en personen waar wij als praktijk nauwe samenwerkingsverbanden mee hebben. 

 

Gezondheidscentrum Integra Beweegt mensen 

Het gezondheidscentrum waarbinnen onze logopediepraktijk gevestigd is. 

Integra is het gezondheidscentrum van Harlingen waar je naast logopedie terecht kunt voor fysio- en manuele therapie, psychologie, diëtiek, psychomotorische therapie en orthopedagogiek.

 

Netwerkpsychologen : een psychologenpraktijk gevestigd o.a. in Gezondheidscentrum Integra voor jeugd en volwassenen.

 

Audiologisch Centrum Friesland: Pento Audiologisch Centrum is een regionaal Audiologisch Centrum dat gespecialiseerd is in onderzoek en advies bij gehoorproblemen bij kinderen en volwassenen. Ook doet het AC onderzoek naar de oorzaak van spraak en taalachterstand bij kinderen.

 

Schisisteam Friesland: dit is een site met informatie over de behandeling van patiënten met aangeboren afwijkingen van lip, kaak en/of gehemelte en andere afwijkingen aan het hoofd en gezicht in Friesland.

 

Integrale Vroeghulp Friesland: Samenwerkingsverband van organisaties voor vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0-7  jaar.