Verwijsbrief 

Voor het bezoeken van onze praktijk heb je altijd een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, specialist of tandarts/orthodontist nodig. Dit omdat niet alle zorgverzekeraars de Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoeden.

 

Behandeling in de praktijk

Na intake en het logopedisch onderzoek wordt in overleg de behandelfrequentie vastgesteld op 1 à 2x per week. Daarnaast moet je rekenen op ongeveer 10 à 15 minuten huiswerk per dag. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd. Dit wil zeggen, de tijd dat het contact met logopedist tot aan de aantekeningen die de logopedist vastlegt van de behandeling. Wij maken daarom afspraken van 25 minuten en reserveren 5 minuten voor administratietijd.

 

Continuïteit van de behandelingen

Wij doen ons best om zo veel als mogelijk is continuïteit te bieden. Toch kan het weleens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat een van ons ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt de behandeling overgenomen door een collega-logopedist.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijg je oefeningen en tips/adviezen mee zodat je tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen. 

 

Behandelovereenkomst

Tijdens het intakegesprek ontvang je een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook worden in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wbp (Wet bescherming patiëntgegevens) . Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. 

 

Identificatieplicht 

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. 

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. 

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. 

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.