Klachtenregeling 

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.  

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Harlingen volgt deze klachtenregeling. 

In onze wachtkamer kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. Je kunt deze ook hier downloaden