Vergoeding

 

De logopedische behandelingen van kinderen wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden dan ook rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

Bij niet gecontracteerde zorg komt het voor dat je een eigen bijdrage moet betalen. Voor 2019 hebben wij GEEN contact afgesloten met:

Caresq, hieronder vallen Promovendum, National Academic, Besured

 

Daarnaast heeft Christel GEEN contract afgesloten met:

VRZ-inkoop, hieronder vallen Zorg en Zekerheid, ONVZ- PNO-zorg- VvAA (zuivere restitutiepolissen) , ENO Zorgverzekering, Holland Zorg, Sallandzorgverzekering en Zorg direct.

DSW: hieronder vallen Stad Holland (zuivere restitutiepolis), In Twente en DSW

 

Raadpleeg daarvoor de polis van je verzekering. 

Voor alle andere zorg die wij verlenen gelden onderstaande tarieven voor 2020. 

 

Reguliere individuele zitting

€44,00

Eenmalig logopedisch onderzoek

€88,00

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€88,00

Verslaglegging aan derden, per half uur

€44,00

Niet nagekomen zitting

€25,00

Telefonische zitting

€22,00

Uit toeslag

€25,00

Instructie/overleg ouders/ verzorgers cliënt

€44,00

Overleg met derden

€88,00

 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 In de praktijk worden de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie gehanteerd.