Vergoeding

 

De logopedische behandelingen van kinderen wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden dan ook rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Bij niet gecontracteerde zorg komt het voor dat je een eigen bijdrage moet betalen.

Raadpleeg daarvoor de polis van je verzekering. 

Voor alle andere zorg die wij verlenen gelden onderstaande tarieven voor 2018. 

 

Reguliere individuele zitting

€42,59

Eenmalig logopedisch onderzoek

€85,18

Verslaglegging aan derden, per half uur

€42,59

Telefonische zitting

€20,88

Uittoeslag

€24,15

Instructie/overleg ouders/ verzorgers cliënt

€42,59

Overleg met derden

 

€85,18

 

 
 In de praktijk worden de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie gehanteerd.