Spraak

Kinderen leren klanken in een min of meer vaste volgorde. De logopedist kan helpen bij allerhande stoornissen die invloed uitoefenen op de spraak zoals slissen, stotteren, weglaten of vervangen van klanken, open/gesloten nasaliteit. Wij helpen ook bij spraakproblemen ten gevolge van schisis. 

 

Signalen waar je als ouder op kunt letten bij twijfels over het spreken van je kind: 

  • Je kind spreek klanken of klankcombinaties niet goed uit die gezien zijn leeftijd al wel gemaakt mogen worden.
  • Je kind vervangt veel klanken door andere klanken, bijv kip wordt uitgesproken als tip. Hierdoor is je kind vaak moeilijk te begrijpen.
  • Je kind is over het algemeen moeilijk te verstaan.
  • Je kind haakt af en/of wordt boos en gefrustreerd wanneer hij niet wordt verstaan en /of wil niet opnieuw herhalen.